adrese:
Elektriķu iela 8, Ventspils, LV-3601
E-pasts
info@elektrikis.lv
Tālrunis
+371 63607021
Sadalne-8

Speciālisti elektromontāžas, elektrotehnisko mērījumu un projektēšanas jomā

Ārējie elektriskie tīkli
30%
Iekšējā elektroinstalācija
30%
Vājstrāvas
30%
Mērījumi un projektēšana
10%

32

Pieredzes gadi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Elektriķis” kopš 1992. gada nodrošina elektromontāžas pakalpojumus. Mūsu mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, lai veidotu ilgtermiņa attiecības ar mūsu klientiem.

Spēja konkurēt

Mūsu kvalifikācija

Uzņēmums regulāri uzlabo savu kvalifikāciju, piedaloties kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un semināros, lai nodrošinātu augstu profesionālo līmeni un spētu efektīvi konkurēt tirgū.

Contact
Komanda

SIA “Elektriķis” sertificētie un atestētie speciālisti:

Vides politika

Kādēļ izvēlēties mūs

ESF projekti

SIA “Elektriķis” iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.
Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda),  15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

0 +
Realizētie projekti
0 +
Speciālisti
0 +
Klienti
0 +
Google atsauksmes