adrese:
Elektriķu iela 8, Ventspils, LV-3601
E-pasts
info@elektrikis.lv
Tālrunis
+371 63607021

Mērījumi

Mūsu pakalpojumi

Ietaupiet naudu un
saudzējiet vidi

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu komandu

Lejuplādē pielikumus:

Pretestība

Izolācijas un zemējuma pretestība

Izolācijas pretestības mērījumi un Zemējuma pretestības mērījumi nepieciešami ēku nodošanai ekspluatācijā. Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosaka, ka elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados, ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā. Izolācijas pretestības mērīšana ļauj noteikt elektrisko kabeļu un elektrisko ierīču izolācijas tehnisko stāvokli.

Piedāvājam veikt ražotnes, sabiedriskas ēkas vai mājsaimniecības iekšējā elektroapgādes tīkla izolācijas un zemējuma, zibens aizsardzības pretestības mērījumus:

Par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformējam pārbaudes aktu.

Elektroenerģija

Elektroenerģijas patēriņš

Pielietojot sprieguma analizatoru, piedāvājam veikt ražotnes, sabiedriskas ēkas vai mājsaimniecības iekšējā elektroapgādes tīkla rādītāju mērījumus. Analizējot iegūtos mērījumu datus iespējams spriest par piegādātās elektroenerģijas kvalitāti, elektrotīklā ieslēgto elektroierīču kopējo patērēto jaudu un tās sadalījumu pa fāzēm.


Pēc patērētas jaudas rādījumu analīzes, rekomendējam veikt iespējamu elektroierīču sabalansētu pieslēgumu elektrotīklā vai lieljaudas iekārtu saudzīgu startēšanu, lai būtu iespējams samazināt elektroievada aizsardzības ierīču (automātslēdži, kūstoši drošinātāji) nominālus.


Rezultātā, ņemot vērā sezonālu faktoru un iespējamas rezerves, rekomendējam aizsardzības ierīču nominālus pēc kuriem klients varētu izvēlēties izdevīgāko elektroenerģijas patēriņa tarifa plānu norēķiniem.

Termogrāfija

Pielietojot termogrāfu, piedāvājam veikt biroja, sabiedriskas ēkas vai dzīvojamās mājas termogrāfisko rādītāju noteikšanu. Analizējot iegūtos mērījumu datus iespējams spriest par ēkas siltinājuma kvalitāti.


Nelielām būvēm (pielietojot gaisa spiedienu) noteikt siltuma noplūdes vietas pamatu, sienu un jumta konstrukciju salaidumu vietās. Iegūtos rādījumus iespējams iekļaut ēkas energoaudita apsekojumā.


Termogrāfs pielietojams arī ēkas apkures sistēmu apsekošanai, elektroievada sadalnes komponenšu, dažādu elektroierīču un agregātu darba temperatūru noteikšanā. Rekomendējams paaugstinātas uguns bīstamības konstrukciju apsekošanā: apkures katli, dūmeņi un citas tehnoloģiskas iekārtas ar augstām darba temperatūrām.